Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletni strani kmetija24.si, je dovoljeno pregledovati in reproducirati za lastne potrebe, ne sme pa se jih spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja družbe Salomon, d.o.o.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh spletnih strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.

Znamke, ki se pojavljajo na teh spletnih straneh, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je družba Salomon, d. o. o. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Za primernost, resničnost in kvaliteto vsebine, objavljeno na portalu salomon.si, ter resničnost osebnih podatkov je odgovorna izključno oseba, ki to vsebino objavi.

Omejitev odgovornosti

Salomon, d. o. o., se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Ker obstajajo na spletnih straneh družbe Salomon, d. o. o., določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo in nad katerimi nima nadzora, Salomon, d. o. o., ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Salomon, d. o. o., si pridržuje pravico do spremembe cen/tarif, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino, objavljeno na spletni strani kmetija24.si, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Pogoji oddaje oglasa na kmetija24.si

Z oddajo oglasov prek spleta se strinjate z naslednjimi pogoji:

 • pridružujemo si pravico, da skrajšamo predolge oglase ali ustrezno popravimo besede, če niso v skladu s slovenskim jezikom, pravili lepega vedenja ali če so moralno ali pravno sporne; Salomon, d. o. o., si pridržuje pravico povsem zavrniti ali delno spremeniti mali oglas;
 • za resničnost in verodostojnost oglasov in sporočil odgovarja avtor oglasa. Oglaševalec mora spoštovati veljavni zakonski red Republike Slovenije. Oglaševalec dovoljuje podjetju Salomon, d. o. o., uporabo in hrambo posredovanih vsebin kot tudi njihovo objavo. Oglaševalec z oddajo materialov potrjuje avtentičnost vseh priloženih vsebin, besedila, videa, fotografij, zvoka ...;
 • oglaševalec, ki posreduje multimedijske vsebine, izjavlja, da je lastnik moralnih avtorskih pravic za njih. Oglaševalec potrjuje, da je na materialu (na fotografijah, v videu), kjer je viden obraz, on in nihče drug.

Registracija in osebni podatki

Z registracijo uporabnik portala pridobi dodatne funkcionalnosti glede oddaje oglasov in njihove administracije. Salomon, d. o. o., jamči za zasebnost osebnih podatkov in se zavezuje, da bo z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu podatkov ZVOP-1.

Uporabnik se strinja, da mu lahko kmetija24.si občasno pošlje obvestilo o novostih na elektronski naslov. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva prenehanje pošiljanja obvestil po navodilih na koncu vsakega e-obvestila.

Način plačila na spletnem oglasniku

Pravna oseba lahko izbere enega od naslednjih načinov plačila in sicer:

 • plačilo po predračunu na transakcijski račun prodajalca
 • Blago lahko poravnate po predračunu, ki vam ga izda podjetje Salomon d.o.o., na transakcijski račun.
 • plačilo s plačilno ali kreditno kartico (paywall)
 • plačilo prek plačilnega sistema PayPal (paywall)

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ponudnik bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Vaši osebni podatki bodo zakodirani preneseni preko interneta. Naše spletne strani in druge sisteme imamo zaščitene s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi proti izgubi, uničenju, dostopu, spreminjanju in širjenju vaših podatkov s strani nepooblaščenih oseb, Kljub redni kontroli vaših podatkov ni mogoče popolnoma zaščititi.

Oglasna elektronska sporočila

Ponudnik bo uporabnikom pošiljal oglasna elektronska sporočila le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije, nagradne igre in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • na obvestila se ob naročilu avtomatsko prijavite, lahko pa se kadarkoli odjavite na podpora@kmetija24.si.
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno upošteval.

Oglasni material bo poslan v imenu podjetja Salomon, d.o.o. z namenom neposrednega trženja. V skladu s 73. členom ZVOP-1 lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način uporabnik zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Zaradi specifičnosti poslovnega procesa in tehničnih omejitev je mogoče, da boste v 15 dneh od datuma vaše odjave še prejeli elektronsko sporočilo z oglaševalskimi ponudbami in ostalimi vsebinami s strani podjetja Salomon,d.o.o. (v primeru, da je bila e-pošta že poslana oz. v fazi pošiljanja). Vnaprej se vam opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.

Pritožba se odda prek e-poštnega naslova podpora@kmetija24.si Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno k čemur prodajalca zavezuje tudi 11.točka 43b. člena ZVPot Za krajše pojasnilo in preprostejše reševanja reklamacij, priporočamo, da naskontaktirate, da lahko reklamacijo ali pritožbo rešimo po hitrem postopku.

Pobudnik se zavezuje, da bo morebitni spor s potrošnikom najprej skušal rešiti izvensodno in šele ob izčrpanju vseh drugim pravnih možnosti po sodni poti.